Consultancy

Houwen Bedrijfshuisvesting geeft advies in brede zin over de steeds veranderende vastgoedmarkt.
Toekomst senario's worden uitgestippeld aan de hand van concrete gegevens en marktkennis. Onze adviezen zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaringen in de bedrijfsmakelaardij en de vraagstellingen kunnen door onze brede kennis een multidiciplinair karakter hebben.

Deze vorm van advisering wordt vaak gedaan op uurbasis. Op deze manier kunt u zich laten bijstaan door een deskundige op het gebied van Bedrijfs Onroerend Goed waarbij het kostenaspect nauwlettend in de gaten wordt gehouden.