Taxaties

De taxateur van Houwen Bedrijfshuisvesting beoordeelt aan de hand van de gangbare en algemeen geaccepteerde methodieken de waarde van vastgoed. Hierbij staat een objectief waardeoordeel voorop, waarbij een goede onderbouwing een transparante taxatie weergeeft. Een uitgebreide toelichting vindt u in de standaard bijgevoegde rekenmodellen.

De door ons gehanteerde rekenmodellen vinden hun oorsprong in de zogenaamde Netto Aanvangs Rendementmetode.
Deze methode wordt door de meeste handelsbanken als leidend  voor uw financieringsaanvraag beschouwd.

Tevens zijn we actief op het gebied van WOZ taxaties en de zogenaamde Minnelijke Waarderingen. Onze goede relatie met de belastingdienst kan u ondersteunen bij het vastellen van de juiste waarde van uw bedrijfsonroerend goed.

We zij tevens lid van de  Bedijfs Huur Advies Commissie (BHAC) ingesteld door de Kamer van Koophandel Noord Nederland.
Deze commissie behandeld de vraagstukken inzake huurprijsaanpassingen. Naar aanleiding van uw verzoeken/vragen wordt een gedegen advies gegeven aan de rechtbank, die vervolgens uw verzoek tot prijsaanpassing al dan niet honoreerd.